10:36 +07 Thứ sáu, 18/01/2019
Năm học 2017- 2018 thi Tốt nghiệp THPT xếp thứ 3/57, thi GVG tỉnh xếp thứ 10/46 đạt giải NHÌ toàn đoàn, thi HSG tỉnh xếp thứ 12/45, đạt giải BA toàn đoàn

Danh mục chính

Thành viên

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin điều hành

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH THI ĐẠI HỌC ĐẠT KẾT QUẢ CAO NĂM HOC 2013-2014

Thứ tư - 03/09/2014 13:18
Lưu ý: Các em học sinh chưa ký nhận (không có dấu X) liên hệ trực tiếp tại phòng cô Phương PHT để nhận phần thưởng
 
Stt Họ và tên Lớp Khối A Khối B, C, D Tông số tiền Ký nhận
1 Đinh Thị Kim Anh 12A 100,000 100,000 200,000  
2 Bùi Thị Lam Anh 12A 100,000 100,000 200,000  
3 Nguyễn Thị Lan Anh 12A   100,000 100,000  
4 Vũ Thị Nguyệt Ánh 12A   100,000 100,000  
5 Nguyễn Văn Chung 12A 100,000   100,000  
6 Vũ Thành Công 12A 100,000 100,000 200,000  
7 Vũ Quốc Cường 12A 100,000 100,000 200,000  
8 Vũ Thị Thuỳ Dương 12A   100,000 100,000  
9 Nguyễn Văn Đại 12A 100,000   100,000  
10 Trần Văn Đức 12A   100,000 100,000  
11 Nguyễn Hồng Gấm 12A 100,000 100,000 200,000  
12 Vũ Thu Hà 12A   100,000 100,000  
13 Lương Đức Hiếu 12A 100,000 100,000 200,000  
14 Dương Thị Thanh Huyền 12A   100,000 100,000  
15 Vũ Thị Hương 12A 100,000 100,000 200,000  
16 Nguyễn Văn Khôi 12A 100,000 100,000 200,000  
17 Phạm Thị Kim Liên 12A   100,000 100,000  
18 Phạm Thị Minh Lương 12A 100,000 100,000 200,000  
19 Phạm Trọng Nguyên 12A 100,000 100,000 200,000  
20 Dương Trọng Nhân 12A 100,000 100,000 200,000  
21 Vũ Thị Tuyết Nhung 12A 100,000 100,000 200,000  
22 Nguyễn Hoàng Phi 12A 100,000 100,000 200,000  
23 Đỗ Văn Quang 12A 100,000 100,000 200,000  
24 Nguyễn Thị Quỳnh 12A 100,000 100,000 200,000  
25 Vũ Nhân Sâm 12A 100,000 100,000 200,000  
26 Lê Thị Phương Thanh 12A 100,000 100,000 200,000  
27 Đinh Thị Thơ 12A   100,000 100,000  
28 Đàm Thị Hoài Thu 12A 100,000 100,000 200,000  
29 Lương Thị Thuận 12A   100,000 100,000  
30 Lương Quang Thuỵ 12A 100,000 100,000 200,000  
31 Lương Thị Thuý 12A 100,000   100,000  
32 Phan Thị Minh Thư 12A   100,000 100,000  
33 Phạm Thị Thương 12A 100,000   100,000  
34 Bùi Ngọc Tiến 12A   100,000 100,000  
35 Phạm Văn Tiền 12A 100,000 100,000 200,000  
36 Phạm Thị Huyền Trang 12A   100,000 100,000  
37 Trịnh Thị Huyền Trang 12A 100,000 100,000 200,000  
38 Mai Thu Trang 12A 100,000 100,000 200,000  
39 Vũ Thành Trung 12A 100,000 100,000 200,000  
40 Phạm Mạnh Trường 12A 100,000 100,000 200,000  
41 Phạm Đức Việt 12A 100,000 100,000 200,000  
42 Vũ Đức Việt 12A 100,000   100,000  
43 Vũ Hải Yến 12A 100,000 100,000 200,000  
44 Nguyễn Thành Công 12B 100,000   100,000  
45 Đỗ Mạnh Cường 12B 100,000   100,000  
46 Nguyễn Đức Du 12B 100,000   100,000  
47 Lê Đức Duy 12B 100,000   100,000  
48 Nguyễn Văn Định 12B 100,000   100,000  
49 Phạm Hồng Hạnh 12B 100,000 100,000 200,000  
50 Nguyễn Quang Hiệp 12B 100,000   100,000  
51 Nguyễn Văn Hiệu 12B 100,000   100,000  
52 Phạm Ngọc Hoàng 12B   100,000 100,000  
53 Nguyễn Xuân Hoành 12B 100,000   100,000  
54 Vũ Văn Hùng 12B 100,000   100,000  
55 Trần Đức Huy 12B 100,000   100,000  
56 Lê Thị Hương 12B   100,000 100,000  
57 Dương Thị Lan 12B   100,000 100,000  
58 Nguyễn Thị Lệ 12B 100,000 100,000 200,000  
59 Mai Thành Liêm 12B 100,000   100,000  
60 Trần Thị Phương Linh 12B   100,000 100,000  
61 Mai Thị Linh 12B 100,000   100,000  
62 Nguyễn Thị Mai 12B 100,000   100,000  
63 Phạm Công Minh 12B 100,000   100,000  
64 Lê Thanh Nam 12B 100,000 100,000 200,000  
65 Chung Thanh Sơn 12B 100,000   100,000  
66 Trần Thị Thảo 12B 100,000   100,000  
67 Nguyễn Quang Vinh 12B 100,000 100,000 200,000  
68 Nguyễn Thế Vũ 12B   100,000 100,000  
69 Phạm Thị Phương Anh 12C   100,000 100,000  
70 Hà Bảo Châu 12C 100,000   100,000  
71 Phạm Xuân Cương 12C 100,000   100,000  
72 Phạm Thị Hồng Hạnh 12C 100,000 100,000 200,000  
73 Vũ Thị Thu Hiền 12C 100,000   100,000  
74 Phạm Thị Hoài 12C 100,000   100,000  
75 Mai Ngọc Huyền 12C 100,000 100,000 200,000  
76 Nguyễn Thị Hương Lan 12C   100,000 100,000  
77 Vũ Ánh Lâm 12C   100,000 100,000  
78 Nguyễn Văn Miền 12C 100,000 100,000 200,000  
79 Nguyễn Hồng Ngọc 12C   100,000 100,000  
80 Đỗ Công Nhậm 12C 100,000 100,000 200,000  
81 Phạm Trọng Nhân 12C 100,000   100,000  
82 Mai Thị Kiều Oanh 12C 100,000 100,000 200,000  
83 Nguyễn Thị Hải Phương 12C 100,000   100,000  
84 Tăng Thị Phương 12C 100,000 100,000 200,000  
85 Bùi Xuân Tân 12C 100,000 100,000 200,000  
86 Phạm Thị Thuý 12C 100,000   100,000  
87 Nguyễn Thị Thùy 12C 100,000 100,000 200,000  
88 Vũ Huyền Trang 12C 100,000   100,000  
89 Bùi Thị Quỳnh Trang 12C 100,000   100,000  
90 Phạm Thị Xinh 12C 100,000 100,000 200,000  
91 Phạm Thị Kim Ánh 12D   100,000 100,000  
92 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12D 100,000 100,000 200,000  
93 Lê Thị Khánh Duyên 12D 100,000 100,000 200,000  
94 Vũ Thị Hà 12D   100,000 100,000  
95 Trần Thị Hồng Hạnh 12D 100,000 100,000 200,000  
96 Bùi Thị Hạnh 12D 100,000 100,000 200,000  
97 Lưu Thị Út Hằng 12D 100,000   100,000  
98 Nguyễn Thị Thanh Hương 12D 100,000 100,000 200,000  
99 Bùi Thị Mỹ Linh 12D 100,000 100,000 200,000  
100 Phạm Đình Ly 12D   100,000 100,000  
101 Nguyễn Thị Ngoan 12D 100,000 100,000 200,000  
102 Đinh Lệ Quyên 12D   100,000 100,000  
103 Nguyễn Phương Thảo(A) 12D 100,000 100,000 200,000  
104 Nguyễn Thị Phương Thảo 12D 100,000 100,000 200,000  
105 Nguyễn Thị Thương 12D 100,000 100,000 200,000  
106 Vũ Thị Tuyết Trinh 12D 100,000 100,000 200,000  
107 Nguyễn Việt Trinh 12D 100,000 100,000 200,000  
108 Phạm Duy Tùng 12D 100,000   100,000  
109 Vũ Đình Vượng 12D   100,000 100,000  
110 Đinh Thị Mai Anh 12E 100,000   100,000  
111 Vũ Duy Bình 12E 100,000   100,000  
112 Đinh Thị Hoài 12E 100,000   100,000  
113 Nguyễn Thị Thu Huyền 12E 100,000   100,000  
114 Nguyễn Thị Phương Liên 12E 100,000   100,000  
115 Lê Thị Thuỳ Linh 12E 100,000   100,000  
116 Bùi Đình Cường 12F 100,000   100,000  
117 Phạm Văn Huyên 12F 100,000   100,000  
118 Phạm Văn Sang 12F 100,000   100,000  
119 Vũ Văn Thắng 12F 100,000   100,000  
120 Phan Huy Toàn 12F 100,000   100,000  
121 Phan Thị Thu Hà 12H 100,000   100,000  
122 Trần Thị Thu Hà 12H 100,000   100,000  
123 Phạm Thị Hạnh 12H 100,000   100,000  
124 Trần Thị Hân 12H 100,000   100,000  
125 Lê Xuân Nam 12H 100,000   100,000  
126 Nguyễn Văn Nghị 12H 100,000   100,000  
127 Nguyễn Thị Quỳnh 12H 100,000   100,000  
128 Phạm Ngọc Tuyên 12H 100,000   100,000  
129 Vũ Thế Vũ 12H 100,000   100,000  

Tác giả bài viết: vietter117

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn