15:38 +07 Chủ nhật, 17/02/2019
Năm học 2017- 2018 thi Tốt nghiệp THPT xếp thứ 3/57, thi GVG tỉnh xếp thứ 10/46 đạt giải NHÌ toàn đoàn, thi HSG tỉnh xếp thứ 12/45, đạt giải BA toàn đoàn

Danh mục chính

Thành viên

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin điều hành

KẾT QUẢ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

Thứ ba - 24/05/2016 21:38
SBD Họ tên Lớp Điểm Đạt giải Môn
357079 Vũ Phương Nam 10A2 16.00 Nhất Toán 10
668048 Nguyễn Thị Hồng 11A1 16.25 Nhất Toán 11
357101 Vũ Minh Thanh 10A1 16.00 Nhất Lý 10
357101 Vũ Minh Thanh 10A1 18.00 Nhất Hóa 10
357066 Nguyễn Khánh Linh 10A2 17.00 Nhất Hóa 10
357098 Phạm Thị Bích Sen 10A1 19.00 Nhất Sinh 10
357110 Đỗ Thị Thuý 10A1 19.00 Nhất Sinh 10
668064 Nguyễn Thùy Linh 11A1 17.25 Nhất Sinh 11
357019 Vũ Văn Doan 10F 19.00 Nhất Tin 10
668077 Phạm Đình Nhật 11B1 19.00 Nhất Tin 11
357024 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10A1 15.50 Nhất Văn 10
357069 Vũ Diệu Linh 10B2 18.00 Nhất Sử 10
357047 Đặng Thị Thu Hoà 10F 17.50 Nhất Sử 10
668037 Đinh Thị Hồng Hạnh 11B2 18.00 Nhất Sử 11
668049 Trần Thị Hồng 11A2 17.50 Nhất Sử 11
357119 Đinh Thị Trang 10B2 16.50 Nhất Địa 10
668084 Đinh Thị Thu Phương 11A2 15.50 Nhất Địa 11
357010 Trần Việt Anh 10D2 17.75 Nhất Anh 10
668010 Vũ Quốc Anh 11D 17.50 Nhất Anh 11
357101 Vũ Minh Thanh 10A1 14.00 Nhì Toán 10
668022 Đỗ Chí Công 11A2 15.50 Nhì Toán 11
668092 Vũ Thị Minh Phương 11A2 14.75 Nhì Toán 11
668100 Đinh Thị Phương Thảo 11A2 14.75 Nhì Toán 11
357011 Mai Thị Ánh 10A2 15.00 Nhì Lý 10
668097 Dương Thị Hồng Thanh 11A1 14.25 Nhì Lý 11
357011 Mai Thị Ánh 10A2 15.75 Nhì Hóa 10
357024 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10A1 15.75 Nhì Hóa 10
  Phạm Thị Bích Sen 10A1 15.50 Nhì Hóa 10
668092 Vũ Thị Minh Phương 11A2 14.00 Nhì Hóa 11
668115 Phan Thị Minh Trang 11A2 14.00 Nhì Hóa 11
668101 Phạm Thị Phương Thảo 11A1 13.75 Nhì Hóa 11
357025 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10A2 18.50 Nhì Sinh 10
357003 Dương Hải Anh 10B2 18.00 Nhì Sinh 10
668115 Phan Thị Minh Trang 11A2 16.00 Nhì Sinh 11
668133 Vũ Thị Hải Yến 11A2 16.00 Nhì Sinh 11
357117 Vũ Tiến Tới 10A1 16.00 Nhì Tin 10
357012 Phạm Thế Bảo 10F 15.00 Nhì Tin 10
668015 Phạm Xuân Bách 11B2 13.50 Nhì Tin 11
668056 Vũ Lý Huỳnh 11A1 13.50 Nhì Tin 11
357082 Nguyễn Phương Ngân 10A1 14.00 Nhì Văn 10
357098 Phạm Thị Bích Sen 10A1 13.50 Nhì Văn 10
668049 Trần Thị Hồng 11A2 14.25 Nhì Văn 11
357035 Đoàn Xuân Hào 10A2 17.00 Nhì Sử 10
357067 Nguyễn Thị Ánh Linh 10B1 17.00 Nhì Sử 10
357089 Lê Thị Tuyết Nhung 10B1 17.00 Nhì Sử 10
668018 Nguyễn Khánh Chi 11A1 17.00 Nhì Sử 11
668069 Vũ Thị Huyền My 11B2 16.50 Nhì Sử 11
668125 Bùi Thị Thu Uyên 11B2 16.50 Nhì Sử 11
357124 Nguyễn Thị Ánh Trúc 10D2 15.50 Nhì Địa 10
357008 Nguyễn Thị Châm Anh 10B2 15.00 Nhì Địa 10
668088 Nguyễn Thị Minh Phương 11D 15.00 Nhì Địa 11
668090 Phạm Thị Phương 11B2 15.00 Nhì Địa 11
357030 Đỗ Viết Đoàn 10D1 16.50 Nhì Anh 10
357032 Đào Thị Hà 10D1 16.25 Nhì Anh 10
  Trần Phương Hà 10A1 16.25 Nhì Anh 10
357064 Dương Thuỳ Linh 10D1 16.00 Nhì Anh 10
357126 Vũ Quang Trung 10D2 16.00 Nhì Anh 10
668127 Phạm Thu Uyên 11D 16.30 Nhì Anh 11
668032 Lê Diệp Hà 11A2 15.80 Nhì Anh 11
357004 Dương Minh Anh 10A1 12.25 Ba Toán 10
357095 Nguyễn Thị Mai Phương 10A2 12.25 Ba Toán 10
357033 Trần Phương Hà 10A1 12.00 Ba Toán 10
668080 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11A1 14.50 Ba Toán 11
668115 Phan Thị Minh Trang 11A2 14.25 Ba Toán 11
668074 Nguyễn Xuân Ngọc 11A2 14.00 Ba Toán 11
668124 Vũ Thanh Tùng 11A1 14.00 Ba Toán 11
357024 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10A1 13.25 Ba Lý 10
357054 Phan Trần Quang Huy 10A1 13.00 Ba Lý 10
357038 Nguyễn Thị Hằng 10D1 12.50 Ba Lý 10
668094 Nguyễn Thế Quyền 11A2 13.50 Ba Lý 11
668046 Vũ Xuân Hiệu 11A1 12.50 Ba Lý 11
668074 Nguyễn Xuân Ngọc 11A2 12.50 Ba Lý 11
668081 Vũ Thị Trang Nhung 11A2 12.50 Ba Lý 11
357079 Vũ Phương Nam 10A2 15.25 Ba Hóa 10
357125 Trần Quang Trung 10A2 15.00 Ba Hóa 10
357128 Vũ Đức Tuyên 10A1 15.00 Ba Hóa 10
668061 Nguyễn Thuỳ Linh 11A1 12.75 Ba Hóa 11
668100 Đinh Thị Phương Thảo 11A2 12.75 Ba Hóa 11
668112 Nguyễn Văn Tiến 11A2 12.75 Ba Hóa 11
357058 Nguyễn Duy Hưng 10A2 16.50 Ba Sinh 10
357214 Nguyễn Thị Ánh Trúc 10D2 15.00 Ba Sinh 10
357097 Nguyễn Thuý Quỳnh 10A2 14.50 Ba Sinh 10
668117 Vũ Thị Trang 11A2 14.50 Ba Sinh 11
668029 Đinh Thị Đông 11A1 14.00 Ba Sinh 11
668016 Đỗ Ngọc Bích 11A2 13.25 Ba Sinh 11
668042 Trần Thị Thu Hằng 11B1 13.25 Ba Sinh 11
668048 Nguyễn Thị Hồng 11A1 13.25 Ba Sinh 11
668118 Vũ Thị Huyền Trang 11A2 13.25 Ba Sinh 11
357076 Mai Xuân Minh 10A1 14.00 Ba Tin 10
357100 Bùi Xuân Thạch 10A2 14.00 Ba Tin 10
668021 Vũ Văn Chức 11A1 13.00 Ba Tin 11
668030 Bùi Minh Đức 11A1 13.00 Ba Tin 11
668102 Nguyễn Đức Thắng 11B2 13.00 Ba Tin 11
357118 Bùi Thị Sơn Trà 10A1 13.00 Ba Văn 10
357123 Vũ Thu Trang 10D1 12.50 Ba Văn 10
357064 Dương Thuỳ Linh 10D1 12.00 Ba Văn 10
668098 Nguyễn Thị Huyền Thanh 11D 13.00 Ba Văn 11
668009 Trần Thị Lan Anh 11B1 12.50 Ba Văn 11
668017 Đàm Thị Châm 11D 12.50 Ba Văn 11
668032 Lê Diệp Hà 11A2 12.25 Ba Văn 11
357055 Bùi Thị Huyền 10A2 16.75 Ba Sử 10
357108 Bùi Thị Thơm 10H 16.75 Ba Sử 10
357045 Phạm Minh Hiếu 10A2 15.50 Ba Sử 10
357001 Phạm Duy An 10B2 15.25 Ba Sử 10
668038 Nguyễn Thị Minh Hạnh 11B2 16.00 Ba Sử 11
668060 Bùi Thị Liên 11B1 16.00 Ba Sử 11
668082 Lê Thị Kim Oanh 11D 16.00 Ba Sử 11
668004 Hà Ngọc Tuấn Anh 11D 15.50 Ba Sử 11
668001 Trần Thanh An 11A2 15.00 Ba Sử 11
357021 Bùi Văn Dũng 10F 14.50 Ba Địa 10
357131 Lê Thị Xuân 10D2 14.50 Ba Địa 10
357088 Đỗ Thị Hồng Nhung 10F 14.00 Ba Địa 10
357006 Nguyễn Mai Anh 10D2 13.50 Ba Địa 10
357114 Trần Kim Thư 10F 13.50 Ba Địa 10
668127 Phạm Thu Uyên 11D 14.50 Ba Địa 11
668087 Mai Minh Phương 11B1 14.00 Ba Địa 11
668017 Đàm Thị Châm 11D 13.50 Ba Địa 11
668062 Nguyễn Thị Linh 11E 13.50 Ba Địa 11
357007 Nguyễn Ngọc Anh 10D1 15.75 Ba Anh 10
357038 Nguyễn Thị Hằng 10D1 15.50 Ba Anh 10
357131 Lê Thị Xuân 10D2 15.50 Ba Anh 10
357002 Bùi Phương Anh 10A2 15.00 Ba Anh 10
357011 Mai Thị Ánh 10A2 15.00 Ba Anh 10
668024 Trần Văn Cường 11A1 15.30 Ba Anh 11
668076 Trần Đình Ngôn 11B2 15.20 Ba Anh 11
  Nguyễn Thuỳ Linh 11A1 14.30 Ba Anh 11
668003 Bùi Phương Anh 11D 13.80 Ba Anh 11
668108 Vũ Thị Phương Thúy 11A2 13.50 Ba Anh 11
357011 Mai Thị Ánh 10A2 11.00 KK Toán 10
357028 Nguyễn Mạnh Đạt 10A2 10.75 KK Toán 10
357036 Vũ Thị Bích Hảo 10A2 10.75 KK Toán 10
357100 Bùi Xuân Thạch 10A2 10.00 KK Toán 10
668109 Mai Thị Anh Thư 11B2 13.75 KK Toán 11
668006 Nguyễn Thị Phương Anh 11A1 13.75 KK Toán 11
668061 Nguyễn Thuỳ Linh 11A1 13.25 KK Toán 11
668112 Nguyễn Văn Tiến 11A2 13.25 KK Toán 11
668056 Vũ Lý Huỳnh 11A1 12.75 KK Toán 11
668027 Nguyễn Tuấn Dương 11A1 12.00 KK Toán 11
668043 Trần Thị Hậu 11A1 12.00 KK Toán 11
357030 Đỗ Viết Đoàn 10D1 12.25 KK Lý 10
357107 Lương Thị Thêm 10A1 12.25 KK Lý 10
357127 Trần Thanh Tùng 10A2 12.00 KK Lý 10
357029 Vũ Quang Đạt 10B1 11.00 KK Lý 10
357033 Trần Phương Hà 10A1 10.75 KK Lý 10
357079 Vũ Phương Nam 10A2 10.50 KK Lý 10
357004 Dương Minh Anh 10A1 10.00 KK Lý 10
357115 Nguyễn Văn Tiến 10B1 10.00 KK Lý 10
668061 Nguyễn Thuỳ Linh 11A1 11.75 KK Lý 11
668055 Vũ Đình Huynh 11A2 11.50 KK Lý 11
668037 Đinh Thị Hồng Hạnh 11B2 10.25 KK Lý 11
668112 Nguyễn Văn Tiến 11A2 10.25 KK Lý 11
668022 Đỗ Chí Công 11A2 10.00 KK Lý 11
668040 Vũ Thanh Hằng 11A1 10.00 KK Lý 11
668100 Đinh Thị Phương Thảo 11A2 10.00 KK Lý 11
668124 Vũ Thanh Tùng 11A1 10.00 KK Lý 11
357083 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 10A2 13.75 KK Hóa 10
357107 Lương Thị Thêm 10A1 13.75 KK Hóa 10
357026 Bùi Xuân Dương 10B1 13.50 KK Hóa 10
357036 Vũ Thị Bích Hảo 10A2 13.25 KK Hóa 10
357049 Bùi Bích Hoài 10A1 13.25 KK Hóa 10
357037 Lưu Thị Minh Hằng 10A1 13.00 KK Hóa 10
668020 Ngô Duy Chuẩn 11B1 12.00 KK Hóa 11
668043 Trần Thị Hậu 11A1 12.00 KK Hóa 11
668046 Vũ Xuân Hiệu 11A1 12.00 KK Hóa 11
668081 Vũ Thị Trang Nhung 11A2 12.00 KK Hóa 11
668123 Nguyễn Thanh Tùng 11A1 12.00 KK Hóa 11
357106 Trần Quốc Thắng 10A1 14.00 KK Sinh 10
357091 Phạm Thị Mỹ Ninh 10D1 13.50 KK Sinh 10
357036 Vũ Thị Bích Hảo 10A2 12.50 KK Sinh 10
357085 Đỗ  Thi Thanh Nhàn 10B2 12.50 KK Sinh 10
668043 Trần Thị Hậu 11A1 13.00 KK Sinh 11
668119 Nguyễn Gia Trung 11B2 13.00 KK Sinh 11
668101 Phạm Thị Phương Thảo 11A1 12.75 KK Sinh 11
668112 Nguyễn Văn Tiến 11A2 11.75 KK Sinh 11
357079 Vũ Phương Nam 10A2 10.50 KK Tin 10
357103 Lê Phương Thảo 10B1 9.50 KK Tin 10
357104 Dương Đức Thắng 10F 9.50 KK Tin 10
668068 Vũ Viết Minh 11A1 12.00 KK Tin 11
668052 Phạm Quang Huy 11A1 11.00 KK Tin 11
668070 Nguyễn Trung Nam 11B2 11.00 KK Tin 11
357073 Lê Thị Lương 10B2 11.75 KK Văn 10
357080 Vũ Phương Nam 10A2 11.75 KK Văn 10
357045 Phạm Minh Hiếu 10A2 11.25 KK Văn 10
357039 Trần Thị Hằng 10A1 10.50 KK Văn 10
357087 Vũ Đức Nhiên 10A2 10.25 KK Văn 10
357129 Nguyễn Thị Tố Uyên 10D1 10.25 KK Văn 10
357124 Nguyễn Thị Ánh Trúc 10D2 10.00 KK Văn 10
668016 Đỗ Ngọc Bích 11A2 12.00 KK Văn 11
668060 Bùi Thị Liên 11B1 12.00 KK Văn 11
668120 Nguyễn Cẩm Tú 11D 12.00 KK Văn 11
668084 Đinh Thị Thu Phương 11A2 11.75 KK Văn 11
668018 Nguyễn Khánh Chi 11A1 11.50 KK Văn 11
668088 Nguyễn Thị Minh Phương 11D 11.00 KK Văn 11
357063 Trần Thị Phương Liên 10B2 15.00 KK Sử 10
357099 Trần Thị Tâm 10B2 15.00 KK Sử 10
357042 Dương Thuý Hiền 10A2 14.75 KK Sử 10
357057 Vũ Thị Khánh Huyền 10A2 14.75 KK Sử 10
357090 Mai Thị Hồng Nhung 10H 13.50 KK Sử 10
668075 Phạm Viết Ngọc 11H 13.75 KK Sử 11
668057 Nguyễn Thị Mỹ Khánh 11D 13.25 KK Sử 11
668025 Nguyễn Thị Huyền Diệu 11B2 13.00 KK Sử 11
668120 Nguyễn Cẩm Tú 11D 12.00 KK Sử 11
357040 Vũ Thị Ngọc Hân 10D2 13.00 KK Địa 10
357043 Đỗ Thị Hiền 10H 13.00 KK Địa 10
357111 Vũ Phương Thuý 10A1 13.00 KK Địa 10
357122 Vũ Thị Hoài Trang 10H 13.00 KK Địa 10
357073 Lê Thị Lương 10B2 12.50 KK Địa 10
668037 Đinh Thị Hồng Hạnh 11B2 13.00 KK Địa 11
  Vũ Thị Thu Phương 11D 13.00 KK Địa 11
668033 Phạm Văn Hà 11F 12.50 KK Địa 11
668066 Phan Thị Thùy Linh 11F 12.00 KK Địa 11
668107 Vũ Thanh Thùy 11D 12.00 KK Địa 11
357009 Phạm Vũ Việt Anh 10B2 14.75 KK Anh 10
  Nguyễn Minh Thảo 10A2 14.50 KK Anh 10
357031 Nguyễn Quang Đông 10D1 14.25 KK Anh 10
357037 Lưu Thị Minh Hằng 10A1 14.00 KK Anh 10
668071 Phạm Thị Kiều Nga 11A1 12.90 KK Anh 11
668081 Vũ Thị Trang Nhung 11A2 12.60 KK Anh 11
668013 Phạm Minh Ánh 11A1 12.30 KK Anh 11
668098 Nguyễn Thị Huyền Thanh 11D 12.30 KK Anh 11
668091 Trần Thị Phương 11D 11.90 KK Anh 11
668085 Đỗ Thanh Phương 11E 11.60 KK Anh 11
668007 Phạm Mai Anh 11D 11.50 KK Anh 11

Tác giả bài viết: vietter117

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn